Műszerkalibrációs labor és vízsebességmérő csatorna

Műszaki adatok

A műszerkalibráló állomás a Vízügyi Szolgálat egyik központi elhelyezkedésű telephelyén, a Csepel sziget északi csücskén, a Kvassay-zsilip déli oldalán épül fel, ezzel elérhetősége az ország bármely részéből egyszerű, és a korábbi útvonalhoz igen hasonló, a régi létesítmény a Duna-ág átellenes oldalán helyezkedett el.

Az állomás tervezett új épülete és berendezései a korábbi létesítmény tapasztalatainak felhasználásával, és a műszaki fejlődés lehetőségeinek és követelményeinek figyelembe vételével épül fel. A létesítmény lehetővé teszi a személyzet elhelyezését, ellátását és munkafeltételeinek biztosítását, az eszközök karbantartási és javítási feladatainak megfelelő teljesítését. Az alap-üzemeltetéshez két fő kell, de később más - hozammérő műszer kalibráláson túli feladatok esetén - a bővítés is lehetséges. A „T” alaprajzú hidrometriai műszerkalibráló állomás két fő épülettömegből áll: egy hosszfőfalas, háromtraktusos, nyeregtetővel fedett fejépületből és egy erre merőleges hossztengelyű, ugyancsak nyeregtetővel fedett, nyitott fedélszékű mérőcsatorna-térből, kelet-nyugati tájolással.

A fejépületben kapnak helyet a kialakított irodák, étkező és egészségügyi helyiségek, a mérőcsatorna-térrel közvetlen kapcsolatban lévő vezérlő helyiség, illetve egy-egy műhely és raktár. A hosszan elnyúló mérőcsatorna-épületszárny két hosszhomlokzatát a végein egy-egy vasbeton támfallal zárt, gyepesített földrézsű takarja.

A kialakított kalibráló csatorna 60x2 m felületű, kb. 240 m3 térfogatú. A tervek a méréshez szükséges gépészet és irányítástechika költségeivel, valamint a műszerszolgálat meglévő műhelyének és az eszközeinek áttelepítésével számolnak.

A mérőkocsi a medence peremére szerelt, egyedi sínpályán mozog, hajtásszabályozott motorral fogasléc-páras hajtással, fokozatmentes beállítással, kis gyorsítási és lassítási útigénnyel. A mért jel átvitele rádiófrekvenciás, a teljes folyamatot számítógép vezérli, az adatok kiértékelését, valamint az ISO szerinti kalibrációs tanúsítványt szintén számítógép állítja elő automatikusan két példányban a műszer tulajdonosa és a kalibráló berendezést üzemeltető, kalibrálásért felelős vízrajzi műszerszolgálat részére.